VAD VI ERBJUDER
Kund. Partner. 3Soft

KSP Systemy Informatyczne tillhör 3Soft-gruppen >>> – en leverantör av dedikerade mjukvarulösningar sedan över elva år och med erfarenhet från många marknader i Europa (särskilt i Norden och Tyskland) och även i USA.

   

3Softs grundläggande verksamhetsområden omfattar:

  • optimering av affärsprocesser i företag (BPM / ECM)
  • integration av applikationer (SOA)
  • lågnivåprogrammering i beröringspunkterna mellan mjukvara och elektronik samt IT och automation (Low Level Programming)
  • utveckling och underhåll av dedikerad programvara
  • mobila affärsapplikationer
  • IT-konsulttjänster
  • Big Data/Hadoop

Learn more about the technologies we work with >>>

KSP Systemy informatyczne är ett företag som inte bara söker möta kundernas behov när det gäller IT-lösningar, vi lägger även mycket fokus på affärsrelationer och samarbetsmodell. Tjänster som erbjuds av KSP kan användas på två sätt: genom direktförsäljning och återförsäljning.

Direktförsäljning

En försäljningsmodell som bygger på direktkontakt med kunden för att noggrant undersöka kundens behov och problem, utifrån vilka specifika lösningar erbjuds. Vi erbjuder även “0”-revision. Precis som vid besök hos läkare, kontrollerar ett team av experter om de affärssystem som kunden har är de rätta, verifierar kundens problem och utvecklingsmöjligheter. Detta gör att de produkter och tjänster vi erbjuder möter kundens faktiska behov.

Återförsäljning

Vi har tagit fram en partnersmodell, som specifikt ska möta de behov som uppstår när vi samarbetar med konsultföretag inom IT-området och till företag som kan införliva 3Softs lösningar i sina egna erbjudanden. Återförsäljning skapar positiva affärsrelationer och partnerstöd, vilket bidrar till vår långsiktiga utveckling.