PAX WORKFLOW
Zarządzanie. Przepływ. Bezpieczeństwo.

PAX Workflow to moduł pozwalający zaplanować bezpieczny przepływ informacji i pracy oraz skutecznie nim zarządzać za pomocą systemu informatycznego. Można go efektywnie wykorzystać m.in. do elektronicznego obiegu faktur, przygotowania oferty czy składania wniosków o delegację. Narzędzie wspiera najważniejsze procesy modelujące organizację pracy w firmie.

   

PAX Workflow usprawnia przepływ informacji i dokumentów bez konieczności ich drukowania, dając jednocześnie możliwość monitorowania tego przepływu. Schemat workflow tworzony jest za pośrednictwem specjalnej aplikacji designera, oferującej funkcjonalności przystępne w użytkowaniu także osobom nie zajmującym się profesjonalnie programowaniem. Zawiera udogodnienia, takie jak: drag& drop, podręczny pasek narzędzi, graficzne definiowanie decyzji i ścieżek przepływu, możliwość zagnieżdżania przepływów czy wsparcie dla definiowania zadań dla konkretnych użytkowników i ról.

Po zaprojektowaniu schemat przepływu jest natychmiast dostępny dla systemu informatycznego klienta, mogąc stać się reprezentacją całego lub fragmentu procesu biznesowego. Dzięki wykorzystaniu technologii Web Service moduł integrowany jest z systemem biznesowym, co pozwala wszelkim aktywnościom z przepływu wywołać określone akcje i działania w systemie biznesowym. Dla przykładu możliwe jest stworzenie nowej instancji schematu, pobranie listy zadań dla określonego użytkownika, sprawdzenie statusu konkretnej instancji czy zdefiniowanego czasu na wykonanie określonego zadania. Z PAX Workflow dokumenty zabezpieczone są przed zniszczeniem i zgubieniem, znacznie skraca się proces przepływu informacji, a zarządzanie organizacją firmy może odbyć się zdalnie.