LEGAL NOTICE

Säte

KSP Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
T: +48 (32) 204 27 86
F: +48 (32) 204 27 87
ksp@ksp.com.pl
T: +48 32 445 71 85
F: +48 32 445 71 86
www.ksp.com.pl
www.paxplatform.com

Styrelsen

Michał KoziaraStyrelseordförande
Marcin BierutStyrelseledamot

Registrerings uppgifter
KRS 0000363342
Tingsrätten i Katowice-Wschód, VIII Näringsavd i Nationella Bolagsverket
Momsnr.: 634-27-64-318
Företagsnr.: 241737886

Valuta PLN
86 2490 0005 0000 4530 2029 8112

KSP Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ansvarar för innehållet på denna webbsida.


Material som publiceras på webbsidan www.paxplatform.com ägs av företaget KSP Systemy Informatyczne Sp. z o.o. med säte i Katowice, ul. Porcelanowa 23 och får inte reproduceras helt eller delvis utan skriftligt medgivande från KSP Systemy Informatyczne Sp. z o.o.