Projekt unijny

Rozpoczęcie eksportu przez firmę KSP Systemy Informatyczne Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Okres realizacji: 2014-2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007-2013

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Informacje źródłowe na temat POIG na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl oraz www.parp.gov.pl


Szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu udziela: Iwona Ler, ksp@ksp.com.pl